Skip to content
Leslab | MBO

Burgerschapsonderwijs op de opleiding Uiterlijke Verzorging en Kappers: zo pakken zij het aan!

27 november 2023
Burgerschapsonderwijs op de opleiding Uiterlijke Verzorging en Kappers: zo pakken zij het aan!

In een eerder blog kon je lezen dat we op een kruispunt staan voor wat betreft het burgerschapsonderwijs. Sommige scholen kiezen voor een apart vak Burgerschap, terwijl anderen het flexibel toepassen in het curriculum. Dat laatste gebeurt ook op de opleiding Uiterlijke verzorging en Kappers, waar docent Yanick op geheel eigen wijze het vak toepast. In een gesprek met LesLab vertelt Yanick meer over zijn aanpak. Lees maar mee!

Yanick is verantwoordelijk voor het vak Burgerschap op de opleiding Uiterlijke Verzorging en Kappers. In een gesprek met LesLab vertelt Yanick over de vrijheid die hij neemt om het vak naar eigen inzicht vorm te geven. In tegenstelling tot het gebruik van een standaard methode, heeft hij bewust gekozen voor een benadering die beter aansluit bij de dynamiek van de opleiding en de leefwereld van de studenten.

Inspelen op actuele gebeurtenissen

Yanick streeft naar een domein-overstijgende aanpak in zijn lessen. Hij legt niet alleen de focus op politiek, sociaal-maatschappelijk, vitaal of economisch burgerschap, maar zoekt naar verbanden tussen verschillende domeinen en betrekt actualiteit in zijn lessen. Het is zijn doel om studenten te prikkelen en actief te betrekken bij het burgerschapsonderwijs. Dit doet hij door te luisteren naar hun verhalen en deze als vertrekpunt te nemen voor de lessen. Daarin is hij bereid zijn voorbereiding aan de kant te schuiven als hij merkt dat er iets speelt waar hij in zijn les op kan inspelen.

Diverse werkvormen

Opmerkelijk is Yanick’s voorkeur voor activerend onderwijs met diverse werkvormen, waarbij ruimte is voor uitwisseling binnen de peergroep. Hij benadrukt de enorme verscheidenheid tussen studenten en ziet dit als een waardevolle afspiegeling van de maatschappij. Yanick wil de koppeling met het beroep leggen en is voorstander van vakoverstijgend werken. Hij ziet mogelijkheden om burgerschap te integreren in vakken zoals Nederlands, beroepsgerichte vakken, open dagen en projecten op school.

Match met Blauwdruk Burgerschap

Yanick’s kijk op het vak Burgerschap sluit goed aan bij de aanpak van Blauwdruk, onze nieuwe methode voor burgerschapsonderwijs. In deze methode wordt burgerschap direct gekoppeld aan de praktijk, passend bij de belevingswereld van jongeren. Ook nodigt de methode uit tot het stellen van vragen, stimuleert het om meningen te formuleren én prikkelt het om je eigen identiteit te ontwikkelen.

Ook de thematische opbouw, van telkens vier lessen rond een bepaald thema, afgesloten met een eindopdracht, spreekt de docent aan. Hij wil dat studenten keuzes kunnen maken en is enthousiast over het idee van een burgerschapsportfolio. Dit portfolio zou niet alleen de betrokkenheid van studenten vergroten, maar ook een waardevol instrument zijn om de voortgang en ontwikkeling van burgerschapsvaardigheden te volgen.

Samen burgerschapsonderwijs versterken

Het lijkt erop dat zijn visie en onze benadering goed op elkaar aansluiten, met als gezamenlijk doel het versterken van burgerschapsonderwijs en het voorbereiden van studenten op een actieve rol in de maatschappij. En dát is waar we bij LesLab altijd naar streven!

Meer weten over Blauwdruk Burgerschap? Hou ons goed in de gaten, want vanaf januari 2024 kun je deze nieuwe methode gratis uittesten!

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen rondom Leslab?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief (± 6 edities per jaar).

Volg ons

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Copyright 2024 © LesLab Uitgeverij Gerealiseerd door: BIG FAT Internet