Skip to content

Comenius College

CURSEY | DECAAN

Cursey is decaan en docent economie op het Comenius College. Maar het overbrengen van normen en waarden én leerlingen voorbereiden op de maatschappij is echt haar passie. Vandaar dat zij het belangrijk vond dat er een goede LOB-methode kwam op school. Cursey: “Vanuit de leerlingen merkte ik dat er behoefte was aan meer structuur en ondersteuning, vooral met de LOB-lessen. Vandaar dat we als school op zoek zijn gegaan naar een passende methode. Belangrijk was dat de leerlingen goed met de methode overweg konden. Uiteindelijk gaan zij ermee werken. Daarom hebben we veel input gevraagd aan de leerlingenraad.”

Comenius College
Cursey

Keuze van de leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van alle leerjaren en afdelingen, zoals techniek en zorg en welzijn. De raad is dus een weerspiegeling van de school. Cursey: “We hebben verschillende vragen gesteld, zodat we de behoeften van de leerlingen het beste in kaart konden brengen. Allereerst hebben we gepolst wat ze al weten van loopbaanbegeleiding. En waarom het verplicht is. Daarna stelden we praktischere vragen, zoals: wat willen jullie terugzien in een methode?”

Uit dit onderzoek kwamen drie methodes naar voren. Deze zijn allemaal grondig getest in steekproefklassen door zowel de leerlingen als de leraren. Cursey: “Proeftuin kwam op elk vlak naar boven als winnaar. De leerlingen zijn onder de indruk van de grafische vormgeving, de structuur die Proeftuin biedt en de duidelijkheid van de opdrachten. Vooral dat laatste sprak hen enorm aan.”

Proeftuin is gemaakt voor én met leerlingen. Want het is belangrijk dat de methode en dus ook het taalgebruik aansluit bij hun belevingswereld. Zo leren leerlingen het beste. Dit hebben de leerlingen van het Comenius College ook gemerkt. Cursey beaamt: “De andere methodes gebruikten soms lastige taal. Daardoor moeten leerlingen vaker vragen stellen voordat ze verder kunnen. Bij Proeftuin is alles meteen duidelijk. Dat is fijn, want zo kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag. En hebben ze zelf hun eigen ontwikkeling in handen.”

Momenteel zijn Cursey en haar collega’s bezig om Proeftuin-lessen in ieder vak en op iedere afdeling te integreren. Zodat loopbaanbegeleiding een organisch onderdeel wordt van de lessen. Cursey: “We hebben deze structuur al uitgetest en de leerlingen zijn razend enthousiast. Zo hebben ze tijdens drama het thema ‘conflict oplossen’ behandeld. En bij Engels het onderdeel ‘presenteren’. Op deze manier worden onderwerpen veel tastbaarder. Het is bij ons een letterlijke proeftuin!”

Door docenten, voor docenten

Proeftuin is gemaakt zodat docenten en mentoren makkelijk en flexibel een les kunnen samenstellen in de online docentenomgeving. Zodat een waardevolle invulling kan worden gegeven aan LOB. Cursey: “Ik zie dat Proeftuin is gemaakt door docenten. Sommige werkvormen werken namelijk beter in de ene groep dan in de andere. Je kunt niet één kant-en-klare les maken. Je moet als docent flexibel zijn. En Proeftuin is daar ideaal voor. Met zoveel materiaal en verschillende opdrachten, quizzen en spellen zit er voor iedere klas en ieder vak iets bij.”

Meer over Proeftuin LOB

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen rondom Leslab?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief (± 6 edities per jaar).

Volg ons

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Copyright 2024 © LesLab Uitgeverij Gerealiseerd door: BIG FAT Internet