De jongens volgen allemaal Technasium op Het Streek Lyceum in Ede. Dit is een landelijke formule voor bètatechnisch onderwijs op havo en vwo. Voor het vak Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) maakten zij een meesterproef, ofwel een profielwerkstuk. Hierin deden ze meerdere vooronderzoeken naar verschillende lesmethodes en naar wat nodig is voor het designen van een online leeromgeving. We stelden Thom en Jochem 5 vragen.

Hebben jullie bewust voor het Technasium gekozen?

Thom: “Ja. Ik wilde altijd al iets doen met techniek. Om een goede keuze te maken bezocht ik verschillende open dagen. Daar zag ik projecten die eerder waren gemaakt door leerlingen op het Technasium, en daar werd ik heel enthousiast van.”

Jochem: “Voor mij geldt hetzelfde. Ik weet vrij zeker dat ik hierna HBO-ICT ga doen. De vraag is alleen nog waar. Ik twijfel tussen de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) of de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het lijkt me leuk om een andere stad en het studentenleven te ontdekken. Aangezien ik Ede al goed ken, kies ik daarom misschien wel voor de HAN.”

Waren jullie al bekend met LOB voordat dit project begon?

Jochem: “Ja, zelf werkten we op school met een volledig online methode. Alleen lag de focus daar echt alleen op studie en loopbaan. Bij Proeftuin is er aandacht voor veel meer. Bijvoorbeeld leren plannen en presenteren.”

Thom: “Bij veel andere LOB-methodes vul je testjes in en heb je daar eens in de zoveel tijd een gesprek over met je mentor. Bij Proeftuin ga je vaker met elkaar in gesprek en écht actief iets doen met de klas.”

Wat brengt Proeftuin nog meer dan alleen studie en loopbaan?

Jochem: “Proeftuin bestaat uit drie leerwerelden. Daarvan zijn er twee die over studie en loopbaan gaan, maar daar komt ook een leerwereld persoonlijke ontwikkeling bij. Dat zie je bij andere methodes niet altijd terug.”

Thom: “Aan persoonlijke ontwikkeling hebben wij tot nu toe op school ook nooit echt aandacht besteed. Bijvoorbeeld het maken van goede klasafspraken of planning. Bij ons was tijdens mentorles vaak tijd voor gesprekken en als je geen gesprek had, viel de les uit.”

Wat kwam er vooral uit jullie onderzoeken?

Thom: “Dat Proeftuin LOB leerlingen echt voorbereidt op de toekomst. Niet alleen op het gebied van studie of loopbaan. We ontwikkelen bijvoorbeeld ook 21-eeuwse vaardigheden. Zoals samenwerken, communiceren en creatief denken.

Jochem: “Bij Proeftuin komen actuele onderwerpen terug in de thema’s die je behandelt. Zo wordt het herkenbaar en leuker om aan te werken. Het is ook leuk dat je alles wat je leert, op een creatieve manier verwerkt in een eindopdracht. Bij Proeftuin gebeurt dit aan het einde van elk thema met creatieve opdrachten. Je moet dan bijvoorbeeld een  presentatie geven of mindmap maken.”

Wat waren jullie bevindingen bij jullie onderzoek naar online leeromgevingen?

Jochem: “Bij veel online methodes lijkt het alsof ze het fysieke boek – zonder na te denken – online hebben gegooid. Niet erg creatief of inspirerend. Bij Proeftuin is dat anders. Mede door de verschillende leerwerelden en thema’s. De opdrachten zijn ook veel meer van deze tijd en dat spreekt leerlingen aan.”

Thom: “Het moet een beetje voelen als thuiskomen. Je wordt gestimuleerd om te doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Dan gaat het allemaal wat makkelijker. Wat dat betreft sluit Proeftuin écht goed aan op de leefwereld van jongeren.”