Skip to content
VO

Onze vertaling van de nieuwe kerndoelen voor burgerschap

3 april 2024
Onze vertaling van de nieuwe kerndoelen voor burgerschap

Burgerschap krijgt steeds meer aandacht op scholen. En dat is natuurlijk goed nieuws! Maar hoe toon je als school aan dat je bezig bent met burgerschapsonderwijs? Wat wordt er dan precies gevraagd van de leerlingen? En hoe toets je dat? In maart 2024 zijn er (nieuwe) kerndoelen voor burgerschap gelanceerd. Met deze kerndoelen krijgen scholen duidelijkere richtlijnen over wat er wordt verstaan onder burgerschap. Tegelijkertijd houden scholen ruimte om vanuit hun eigen visie de vertaalslag te maken naar de praktijk.

En dit is precies de reden dat veel scholen worstelen met het vormgeven van lesactiviteiten die leiden tot het behalen van de nieuwe doelen. Docenten hebben behoefte aan handvatten en een concrete opbrengst op school. Ook blijft het voor de leerlingen nu te abstract.

Daarom hebben wij vanuit LEF burgerschap onze eigen vertaling gemaakt van de nieuwe kerndoelen van burgerschap op het VO. Naar méér begrijpelijke taal voor de leerlingen, en met praktische handvatten voor de docenten.

Kerndoelen burgerschap VO: onze vertaling voor leerlingen

  1. Schoolcultuur: zorg voor een eerlijke en open cultuur op school waarin iedereen een stem heeft.
  2. Diversiteit: leer respectvol omgaan met verschillende achtergronden en identiteiten.
  3. Democratische waarden: leer eerlijk en rechtvaardig te handelen en rekening te houden met elkaar.
  4. Maatschappelijke betrokkenheid: onderzoek manieren waarop je een positieve impact kunt hebben op de samenleving.
  5. Democratische betrokkenheid: ontdek hoe je actief kunt deelnemen aan de democratie en je rechten kunt uitoefenen.
  6. Maatschappelijke vraagstukken: denk na over hoe je kunt helpen bij het oplossen van problemen in de maatschappij
Nieuwe kerndoelen Burgerschap voor VO

Met LEF burgerschap concreet werken aan de nieuwe doelen

Met onze complete lesmethode voor burgerschap geef jij een concrete invulling aan de nieuwe kerndoelen. De doelen zijn verweven in de 12 thema’s binnen LEF, die jij naar eigen wens inzet in je lesprogramma. Hiermee voldoet jouw school aan de wet burgerschap.

Ben je benieuwd hoe het werkt? Vraag een demo aan van LEF en ontdek de mogelijkheden!

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen rondom Leslab?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief (± 6 edities per jaar).

Volg ons

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Copyright 2024 © LesLab Uitgeverij Gerealiseerd door: BIG FAT Internet