LOB Grondstof-Logo-CMYK-wit ERVAAR GRONDSTOF BESTEL GRONDSTOF

20% NPO-korting voor Grondstof Loopbaan

Start dit schooljaar nog met Grondstof voor 20% korting en wees voorbereid. Zorg voor een rode draad in de persoonlijke ontwikkeling en studievaardigheden van jouw studenten in deze roerige tijden. Maak het overzichtelijk voor de student en voor jezelf dankzij de online omgeving. Grondstof biedt een anker in de begeleiding. De kant-en-klare lessen, het overzicht en de automatische digitale portfolio-opbouw. Bereid je goed voor! Ga direct aan de slag met NPO-korting op Grondstof, wij bieden je hiervoor een aantal handige tools en vertellen je waar je op moet letten.

LOB als rode draad in de ontwikkeling van jongeren

Uit onderzoek blijkt dat jongeren de afgelopen twee jaar op sociaal emotioneel vlak vastlopen. Ze hebben baat bij handvatten voor hun (studie)loopbaan. Scholen worstelen met het vraagstuk hoe dit op korte termijn waardevol in te vullen. LOB kan daarin een rode draad zijn waarin aandacht wordt besteed aan zowel persoonlijke, als studievaardigheden. En het oriënteren op een passende stage, vervolgstudie en beroep.

Bied perspectief
Uitgeverij LesLab biedt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leren en studeren en werk en loopbaan concrete handvatten voor passende interventies op jouw school.

NPO-gelden in de praktijk
Maar hoe zit het met de verantwoording en besteding van de NPO-gelden? Aan de hand van vijf thema’s vertellen we jou waar je rekening mee moet houden als het gaat om de NPO-korting.

Iedere school krijgt per leerling een bedrag aan aanvullende bekostiging uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om het schoolprogramma uit te voeren. Scholen krijgen extra bedragen afhankelijk van de studentenpopulatie. Wat is het bedrag voor dit schooljaar voor jouw schooltype per leerling? En wanneer is het betaalmoment? Je checkt het eenvoudig via de informatietool van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

NPO-korting: risico op onderwijsachterstand
Is het risico op onderwijsachterstand groter, dan krijgen scholen extra bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan een uitdagende studentenpopulatie of studenten met ouders met een lage sociaaleconomische status. Deze bedragen zijn ook terug te vinden in de informatietool.

Verantwoording op jouw school
De besteding van de NPO-gelden dient te worden verantwoord in:

 • het bestuursverslag
  Vooralsnog gaat het hier om de grote lijnen en globale processen, en geen financiële verantwoording. Het NPO wordt in dit geval aangemerkt als maatschappelijk thema in het jaarverslag. Binnenkort wordt er meer bekend over welke informatie er precies moet worden opgenomen over de besteding van NPO-gelden.
 • de jaarrekening
  De NPO-gelden worden niet aangevraagd, maar worden via een aanvullende bekostiging op de Lumpsum beschikbaar gesteld. Het ministerie van OCW laat weten dat de gelden in de jaarrekening als rijksbaten in het jaar worden verantwoord waarvoor zij zijn beschikt.
 • XBRL-portaal
  Daarnaast is er ook een verantwoording nodig in het XBRL-portaal van DUO. Hierin wordt extra informatie aangeleverd over de inzet van de NPO-middelen in 2021. Daarbij maken ze onderscheid tussen middelen die op BRIN-niveau worden ingezet en middelen op grond van de menukaart en in samenspraak met de MR-en worden ingezet.

Nog meer weten over de verantwoording en besteding van de NPO-gelden? Lees er alles over op de website van NPO Onderwijs.

Podcast: kansenongelijkheid op scholen
Niet iedereen heeft gelijke kansen op school en door de coronacrisis is die ongelijkheid alleen maar erger geworden. Wat kunnen we hieraan doen? In de podcast van NRC Vandaag bezoekt economisch en politiek redacteur Marike Stellinga een school in Dordrecht waar de gemeente eigen middelen inzet om kansenongelijkheid te bestrijden. Kunnen andere scholen dit voorbeeld volgen? Luister de podcast en ontdek het zelf!

Vraag nu Grondstof aan met 20% korting!

Bestel Grondstof Loopbaan bij uitgeverij LesLab en krijg:

 • 10% korting op alle producten naar keuze;
 • 10% korting voor nog starten tijdens dit schooljaar (2022-2023)

Bestel Grondstof  nu nog direct bij LesLab voor 20% korting en ga direct aan de slag. Druk op onderstaande knop en wij zorgen ervoor dat je dit jaar nog kunt starten met Grondstof Loopbaan!