+ LesLab LOB | SLB, loopbaanoriëntatie en –begeleiding voor het mbo

Wat is LesLab LOB | SLB?

LesLab LOB | SLB biedt alles wat nodig is voor drie jaar persoonlijke en klassikale loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) of studie- en loopbaanbegeleiding (SLB) op mbo niveau 2, en mbo niveau 3|4. Van kennismaking tot stagevoorbereiding en van leren leren tot SMART-doelen stellen. De lesmethode bevat een online lesvoorbereidingssysteem met lesmateriaal en voor elk leerjaar een werkboek vol activerende opdrachten.

Inhoud

De leerlijn, lesinhoud, lesopbouw en de loopbaandialoog van LesLab LOB | SLB is gebaseerd op de vijf loopbaancompetenties uit de visie van Marinka Kuipers. Ook het ministerie van OCW (onderwijs cultuur en wetenschappen) gebruikt de loopbaancompetenties als het gaat over de loopbaanontwikkeling van de student.

De vijf kwalificatie-eisen:

 1. Kwaliteitenreflectie:
  Beschouwing van de kwaliteiten die van belang zijn voor de loopbaan.
  In LesLab LOB | SLB: wat kan ik en wat moet ik kunnen?

 2. Motievenreflectie:
  Beschouwing van de wensen en de waarden van belang voor de loopbaan.
  In LesLab LOB | SLB: wat wil ik en waar ga ik voor?

 3. Werkexploratie:
  Onderzoek naar werk en mobiliteit in de loopbaan.
  In LesLab LOB | SLB: wat zijn de mogelijkheden binnnen mijn beroep?

 4. Loopbaansturing:
  Loopbaangerichte planning en beïnvloeding van het leer- en werkproces.
  In LesLab LOB | SLB: waar wil ik heen en hoe ga ik daar komen?

 5. Netwerken:
  Contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op loopbaanontwikkeling.
  In LesLab LOB | SLB: hoe benut ik mijn netwerk en hoe breid ik dat uit?

Beroepsgericht: mbo niveau 2 en mbo niveau 3 en 4

De vragen, onderwerpen en opdrachten in de lesmethode zijn voor elke beroepsgroep relevant. Het antwoord verschilt echter. Een technische student beschrijft bijvoorbeeld een andere ideale werkplek dan een student zorg en welzijn. Op deze manier is de leerlijn van LesLab LOB | SLB mbo breed inzetbaar.

Werkboek LesLab LOB | SLB als basis voor het portfolio

Een thema in het werkboek begint met een overzicht van de lesdoelen en een beschrijving van het eindproduct. Het thema wordt afgesloten met een evaluatie en eventueel met een gesprek. De periodieke gespreks- en evaluatieformulieren kunnen als basis dienen voor een portfolio.

Begeleidingsgesprekken en loopbaandialogen

LesLab LOB | SLB bevat digitale gespreksformulieren voor studenten en docenten om de gesprekken voor te bereiden en te evalueren. Er zijn gespreksformulieren voor het kennismakingsgesprek, de loopbaandialoog, een begeleidingsgesprek, een beoordelingsgesprek en een interventie. Bij elk gesprek worden verschillende formulieren aangeboden: gestuurd, begeleidend en coachend. Zo sluiten de loopbaangesprekken aan bij de werkwijze van de docent en de behoeften van de student. De gespreksformulieren worden in PDF aangeleverd. Daardoor zijn ze gemakkelijk te uploaden in de meeste volgsystemen.

Opbouw

3 fases (jaar), 8 thema’s per fase, 5 lessen per thema

Elke fase, elk thema en elke les is voorzien van duidelijke LOB | SLB-doelen. De doelen van de fases (leerjaren) zijn overkoepelend. Daar wordt een jaar lang aan gewerkt. Die grote doelen zijn opgesplitst in themadoelen (blokken van 5 lessen), deze zijn weer opgesplitst in concrete lesdoelen. Alle doelen, ook de lesdoelen, zijn bekent bij de student. Zo weet de student ook waar er naar toe wordt gewerkt en waarom.

De fases

LesLab LOB | SLB voor mbo niveau 3|4 bevat drie fases, oftewel leerjaren. Wanneer je uitgaat van een driejarige opleiding duurt elke fase één jaar. De fases verschillen door een oplopende moeilijkheidsgraad en afnemende studentsturing. Hoe verder in de opleiding, hoe meer initiatief er van de student wordt verwacht.

 • Fase A (eerste leerjaar)
  Oriënteren op beroep. Studentsturing 100 tot 66%

  Tijdens fase A onderzoeken studenten vooral zichzelf. Ze beantwoorden vragen als: past deze opleiding bij mij? Hoe gedraag ik mij op mijn stage? Hoe studeer ik het beste?
 • Fase B (tweede leerjaar)
  Kennis van het beroep. Op zoek naar verdieping. Studentsturing 66-33%

  In fase B wordt er meer kennis van het beroep gevraagd. Beroepsstructuren worden onderzocht en de onderwerpen uit fase A worden herhaald en verdiept.
 • Fase C (derde leerjaar)
  Aankomend beroepsbeoefenaar. Op zoek naar eigen plaats in het werkveld. Studentsturing 33-0%

  In fase C is de student bijna klaar met de opleiding. De begeleiding is nu minimaal. De student blikt terug, kijkt wat hij of zij nog wil leren en richt zich op de toekomst. In deze fase werken de studenten langer dan 5 weken aan één thema.
Mbo niveau 2 bevat 2 fases. Daarvoor geldt dezelfde opbouw maar dan verspreid over twee jaar.

De thema’s

De fases (leerjaren) zijn opgedeeld in korte, overzichtelijke thema’s. Elk thema bevat 5 lessen en vormt een afgerond geheel met een inleiding en een eindproduct. De volgorde is vrij. Dus of een groep nou in mei op stage gaat of al in augustus, het thema ‘Op stage’ kan altijd het juiste moment worden ingezet.

De lessen en lesvoorbereidingen
100 minuten les, 300 minuten aan mogelijkheden

LesLab LOB | SLB biedt voldoende lesmateriaal voor 40 gevarieerde lessen van 100 minuten per jaar. Doordat de docent zelf de les samenstelt, kan de inhoud worden aangepast aan de beschikbare lestijd, de behoeften van de studenten en de speerpunten van de opleiding. LesLab LOB | SLB biedt voor een les van 100 minuten zo’n 300 minuten aan werkvormen en lesinhoud.
Het lesmateriaal is overzichtelijk gerangschikt in een digitale lesvoorbereidingsomgeving. Er zijn inleiding-, kern-, en slotactiviteiten. Hoe de gestelde lesdoelen kunnen worden behaald staat helder omschreven. Ook zijn alle activiteiten voorzien van een puntensysteem. Hoe meer bolletjes, hoe vrijer de opdracht.

Opslaan, delen en aanpassen

Maak de lesinhoud persoonlijk. Docenten kunnen zelf ook werkvormen, aantekeningen en lesdoelen aan een lesvoorbereiding toevoegen. Het systeem slaat automatisch de wijzigingen in de lessen op, bijvoorbeeld voor volgend jaar of om lessen te delen met andere docenten.

Meerdere klassen?

Elke klas is anders. Daarom kan een docent verschillende klassen aanmaken en voor elke klas afzonderlijk lessen voorbereiden. Ook voor de klassen blijven de lesvoorbereidingen opgeslagen.

Benodigdheden

 • De docentenlicentie

  Met een docentenlicentie (duur: een jaar) krijgt de docent onbeperkt toegang tot de door de opleiding afgenomen lesinhoud. Bij verlenging blijven de lesvoorbereidingen, aantekeningen en aanpassingen automatisch bewaard zodat ze het jaar daarna weer gemakkelijk in te zetten zijn.
 • Het werkboek

  Voor elke fase (leerjaar) is een werkboek met opdrachten. In de praktijk betekent dat meestal dat de student jaarlijks een werkboek aanschaft.
 • Overige benodigdheden

  LesLab LOB | SLB gaat uit van de inventaris van een reguliere school. Soms zijn er hulpmiddelen nodig zoals het digibord, computers met internet, post-its of papier. Omdat bij elk lesdoel verschillende werkvormen worden aangeboden, zijn deze hulpmiddelen geen vereiste. Er is altijd wel een werkvorm te vinden waarbij geen extra benodigdheden vereist zijn.

Geïnteresseerd?

Bent u benieuwd wat de lesmethode LesLab LOB | SLB voor uw opleiding kan betekenen? Vraag dan een zichtzending aan of maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek. Neem contact op met Rogier van Essen via e-mail info@leslab.nl.

info@leslab.nl
Sint Annastraat 198c
6525 GX Nijmegen

Vragen, hulp of extra informatie nodig over LesLab?
Neem dan contact met ons op!