+

 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

middel van druk, microfilm, fotokopie of welke digitale wijze ook, zonder

 voorafgaande schriftelijke toestemming van LesLab coöperatie U.A. De uitgever

heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te respecteren en te regelen volgens de

wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen

doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
Rogier van Essen
LesLab Coöperatie U.A.
Sint Annastraat 198c
6525 GX Nijmegenn
024-2200110
LesLab logo