MBO

dehaze Menu
lock Login

Burgerschap van LesLab

Geregeld kregen wij de vraag:

‘Waarom hebben jullie geen burgerschapsmethode? Loopbaan en Burgerschap horen toch bij elkaar?’

Dus zijn wij aan het werk gegaan!

Voorproefje: ervaar democratie met Demos!

Samen met de Radboud Universiteit hebben we een democratie-spel ontwikkeld: Demos. Daar hebben we 10 gratis lessen ‘Politiek’ bij geschreven. De activiteit en de creativiteit in die lessen is representatief voor de inhoud van LesLab Burgerschap.

Anders dan andere burgerschapsmethodes

Op twee punten verschilt LesLab sterk van de gemiddelde burgerschapsmethode: de opbouw en de ervaringsgerichte manier van werken.

Opbouw: thema’s in plaats van gescheiden dimensies

LesLab Burgerschap is gebaseerd op de burgerschapsdimensies, maar deze worden niet zoals gebruikelijk in afzonderlijke blokken aangeboden. In de echte samenleving zijn deze dimensies tenslotte ook met elkaar verweven. Dit zorgt ervoor dat studenten gedurende de lessen met verschillende burgerschapscompetenties bezig zijn en dat ze ervaren dat deze competenties met elkaar te maken hebben. Om de lesstof overzichtelijk te houden, zijn de lessen gerangschikt in thema’s. Deze zijn onderling inwisselbaar, zodat je de aangeboden lesstof gemakkelijk kunt aanpassen aan de behoefte van de studenten en de loop van de opleiding.

Ervaringsgericht: 70% van de lestijd actief en 30% verwerking ervaringen

In de ervaringsgerichte lessen zijn de studenten 70% van de lestijd actief met elkaar bezig. Maximaal 30% van de tijd verwerken ze de ervaringen die zij in de activiteiten hebben opgedaan met digitale opdrachten. In LesLab LOB wordt deze werkwijze al met succes toegepast. Zie voorbeeld.

Verkrijgbaarheid: voor gebruikers tijdelijk gratis toegankelijk in 2017-2018

Wij testen onze lesmethodes uitvoerig. Daarom is LesLab Burgerschap in schooljaar 2018-2019 gratis toegankelijk voor LesLab-gebruikers. In de loop van het schooljaar zullen er steeds meer thema’s aan de methode worden toegevoegd, tot de methode compleet is. In 2018-2019 zal Burgerschapsmethode officieel verkrijgbaar zijn. Hoe dit precies vorm krijgt weten we nog niet, maar houd daarvoor onze website in de gaten of maak een account aan, dan houden we je graag op de hoogte met onze nieuwsbrief!

LesLab LOB:

Bekijk ook LesLab LOB, de methode Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding waarvoor wij tot twee keer toe de NOT innovatie-award publieksprijs hebben ontvangen.